Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 69

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 70

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 71

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 72

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/functions/functions.php on line 75

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/functions/functions.php on line 102

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/classes/class.MysqlX-1.0.1.php on line 197

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/admin/site_includes/framework/class.CommonSql.php on line 13

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/admin/site_includes/framework/class.CommonSql.php on line 65

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/admin/site_includes/framework/class.CommonSql.php on line 145

Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/mikryhpm/includes/admin/site_includes/framework/class.CommonSql.php on line 231

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php:69) in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 49

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php:69) in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php:69) in /home/mikryhpm/includes/frontend/site_includes/common/header.php on line 53
Подслушване на GSM - smartspy.bg - Софтуер за подслушване на GSM мобилен телефон!

Условия за ползване

ТОВА Е ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТЪПА ДО ТОЗИ УЕБ САЙТ ИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКА УСЛУГА ПРЕДОСТАВЕНА НА НЕГО, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ НЕГОВИТЕ УСЛОВИЯ.


1. СТРАНИ.
Страните в това споразумение сте Вие, посетителите на този уеб сайт (за краткост “Вие”), и собственика, администратора на този уеб сайт: ВАМ ИНС ЕООД, Българска компания. Ако потребителят не е физическо лице, тогава "Вие" означава Вашата компания, нейните служители, членове, агенти, наследници и възложители.

2. СЪГЛАСИЕ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ИЗМЕНИЯ.
ВАМ ИНС ЕООД предоставя не ексклузивен, не прехвърлим и не изменяем лиценз на Вас и предлага услуги на Ваше разположение в този уеб сайт, предмет на следните Oбщи условия. Тези Общи условия могат да бъдат променяни от Нас по всяко време без да бъдете уведомявани за това. Вие можете да преглеждате най-новата версия на Общите условия по всяко време на този уеб сайт. Освен това, когато използвате определени услуги на този уеб сайт, насоки или правила може да се публикуват ако са приложими към използването на тези услуги. Използването на този уеб сайт и Вашите отношения с ВАМ ИНС ЕООД са предмет на всички правила и насоки, които ще се публикуват от време на време в сайта и са неразделна част от споразумението. С използването на уеб сайта Вие се съгласявате и се обвързвате с всички Общи условия в най-новата им обновена версия и с всички правила и насоки публикувани в сайта. Ако не сте съгласни и не желаете да се обвържете с това споразумение, моля не използвайте този уеб сайт.
3. СПОРАЗУМЕНИЕ.
Това споразумение с Общи условия ще бъде включено чрез препратка във всяко споразумение между Вас и ВАМ ИНС ЕООД, с изключение на всяко отделно лицензионно споразумение за софтуер и/или съдържание, тези условия за ползване заменят някои или всички предварителни споразумения, устно или писмено, между Вас и ВАМ ИНС ЕООД.
4. ЗАБРАНЕНО ПОВЕДЕНИЕ.
Вие се съгласявате: 1. Да не използвате сайта за разпространение на файлове с вируси, повредени файлове или подобен софтуер, който може да навреди на други потребители или посетители; 2. Да не пречите или да нарушавате функционирането на сайта или на връзки към сайта; 3. Да не използвате устройства или софтуер, който ще попречи на нормалното функциониране на сайта; 4. Да не предприемате действия, които ще нарушат структурата на сайта; 5. Да не използвате сайта за набиране и злоупотреба с лични данни; и 6. Се съгласявате да не използвате услуги, продукти и софтуер от сайта за незаконни цели.
5. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.
Вие трябва да се съобразявате с всички закони и разпоредби действащи в Р.България при използване на продуктите, услугите и софтуера свързани с този сайт.
6. ОТДЕЛНО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ.
Софтуера и придружаващата го документация, които се предоставят от сайта smartspy.bg са разработка на ВАМ ИНС ЕООД и/или техни доставчици,програмисти и са защитени с авторски права. Използването на софтуера се извършва по правилата в Лицензионното споразумение с крайния потребител съпроводено или включено в доставката на този софтуер. Няма да можете да поръчате, изтеглите, инсталирате и използвате този софтуер преди да се съгласите с Лицензионното споразумение. Не е позволено да разнищвате и копирате софтуера с цел преработка, пиратство и нарушаване на авторските права на собственика. 

7. АВТОРСКО ПРАВО.
Авторските права на всички материали свързани с този сайт са собственост на ВАМ ИНС ЕООД или на неговите програмисти. Вие разбирате и се съгласявате, че този сайт съдържа авторска информация, която е защитена със съществуващите закони и разпоредби за Защита на интелектуалната собственост. Вие осъзнавате и се съгласявате, че информацията, която Ви се предоставя от сайта включително текст, графики, лога, икони, картинки и софтуер, и компилацията от цялото това съдържание са собственост на ВАМ ИНС ЕООД или на техни програмисти и са защитени с Авторски права, Търговски марки, Марки за услуги, патенти или други Права на собственост защитени със Закони. ВАМ ИНС ЕООД не предоставя лицензи и не предоставя на потребители си, своите авторски или сродни права или права на интелектуалната собственост, със поставянето им на този сайт под формата на готов софтуер или други материали. Освен това, с изключение на изрично посочените, никои от материалите не може да се копират, репродуцират, предлагат, преиздават, изтеглят, показват, изпращат или предават във каквато и да е форма или под каквото и да е значение, включително, но не ограничено до, електронни, механични, копие на снимки, записи, без изрично писмено позволение от ВАМ ИНС ЕООД или неговите програмисти. Вие можете да принтирате информация от този сайт за лични и не комерсиални цели. По този начин, Вие не трябва да променяте материалите и се съгласявате да запазите авторските права и други бележки касаещи собствеността на материалите. Това разрешение не ви дава никакви права върху информацията и термините. Ако използвате сайта за други цели, които не са описани тук, Вие може да нарушите авторските права и други закони на Р.България, които могат да Ви санкционират.
8. ТЪРГОВСКИ МАРКИ.
Търговските марки, Марките за услуги, и логата използвани и показвани в този сайт са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на ВАМ ИНС ЕООД (като SmartSpy). Нищо от този сайт не може да се използва или преправя по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на ВАМ ИНС ЕООД. ВАМ ИНС ЕООД. ще използва цялата строгост на закона при нарушаване на интелектуалните права. Търговските марки на ВАМ ИНС ЕООД, не могат да се използват по какъвто и да е начин, включително при реклама или други публични изяви на материалите в този сайт, без изричното писмено разрешение на ВАМ ИНС ЕООД. Ако имате въпроси за търговските марки на ВАМ ИНС ЕООД се обърнете към Нас.
9. ЛИНКОВЕ.
Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове. ВАМ ИНС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е материали или информация, които се намират на други сайтове. ВАМ ИНС ЕООД има правото да премахва линкове разположени на сайта по всяко време. ВАМ ИНС ЕООД не носи каквато и да е отговорност при щети причинени от употребата на други сайтове с връзка към Нашия . Ако посещавате други сайтове свързани с Нашия, то е на изцяло Ваша отговорност.
10. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.
ВАМ ИНС ЕООД разбира, че Вие може да предоставите лична информация като имена, адреси, но тя ще бъде съхранена докато е необходимо и няма да се предоставя на трети лица.
11. НЯМА ГАРАНЦИИ.
ТОЗИ САЙТ И ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ РАЗПОЛОЖЕНА НА НЕГО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СОФТУЕР ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, ВСИЧКИ УСЛУГИ ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ВАМ ИНС ЕООД ТАКИВА КАКВИТО СА И НЕ СА СЪПРОВОДЕНИ ОТ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ.
12. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.
ТОЗИ САЙТ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ТЕХНИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ ГРЕШКИ. ВАМ ИНС ЕООД МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯ САЙТА, СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЕГО И ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ..

С ПОСЕЩАВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБ САЙТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, А АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ НАПУСНЕТЕ САЙТА.
 

Поддържани модели Ръководство

Контакти

Стара Загора - инсталиране и поддръжка

GSM: +359 8989 00778 e-mail: info@smartspy.bg